Hotline: Bán Hàng : 0903.133.126 - 0968.924.534 - Hotline Bảo Hành 0938.999.081 24/7
Giao hàng miễn phí toàn quốc
Điện máy Hà Vi » Thông tin cần biết » Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Cập nhật: 2016-03-27 09:57:13

                        Cam Kết Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng Của Chúng Tôi
Ngày có hiệu lực: ngày 30 tháng 4 năm 2015.
- Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát.

- Tại Điện Máy Hà Vi, chúng tôi coi việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu. 

- Chúng tôi hiểu hoàn toàn rằng thông tin cá nhân của bạn là thuộc về bạn, vì vậy chúng tôi nỗ lực hết sức lưu trữ bảo mật và xử lý cẩn thận thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi.

- Chúng tôi coi sự tin cậy của bạn có giá trị cao nhất. Vì vậy chúng tôi thu thập lượng thông tin tối thiểu chỉ khi có sự cho phép của bạn và sử dụng thông tin này chỉ cho các mục đích đã dự định. Chúng tôi không cung cấp thông tin cho các bên thứ ba mà không có sự hiểu biết của bạn.

- Tại Điện Máy Hà Vi chúng tôi nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo khả năng bảo vệ dữ liệu của bạn, bao gồm bảo mật dữ liệu kỹ thuật và quy trình quản lý nội bộ cũng như các biện pháp bảo vệ dữ liệu vật lý. Chúng tôi đã áp dụng bảo mật tuyệt đối để mang lại sự khác biệt cho chúng tôi trước các công ty khác.

- Chúng tôi phấn đấu cải thiện hệ thống bảo mật theo từng ngày. Để thực hiện việc này, sự tin cậy của bạn là điều tối cao và vì vậy chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

* Phạm vi sử dụng thông tin : 

  Chúng tôi sử dụng thông tin người dùng cung cấp để :

- Cung cấp các dịch vụ đến người dùng.

- Giao hàng theo địa chỉ mà người dùng cung cấp.

- Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt.

- Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

Mọi giải đáp chi tiết về chính sách bảo mật : Vui lòng liên hệ : HOTLINE : 0938.999.081

*Cảm ơn bạn vẫn tiếp tục quan tâm và ủng hộ chúng tôi!