Hotline: 0903.133.126 - 0938.999.081 - 0938.999.881 - 0931.452.745 24/7
Giao hàng miễn phí toàn quốc
Điện máy Hà Vi » Ổn Áp » Ổn Áp Coral

Ổn Áp Coral

 • Ổn Áp Coral 750W
  -9% 650.000 590.000 Khuyến mại đến 60.000đ

  Ổn Áp Coral 750W

  Tên thương hiệu : Coral®

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 48 tháng

  Điện áp  :  130V - 240V - 50Hz

 • Ổn Áp Coral 1KVA
  -9% 750.000 680.000 Khuyến mại đến 70.000đ

  Ổn Áp Coral 1KVA

  Tên thương hiệu : Coral®

  Bảo hành : 48 tháng

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 48 tháng

  Điện áp vào : 90V - 130V - 240V - 50Hz

  Điện áp ra :  110V/220V ± 2% 

 • Ổn Áp Coral 1KVA ( Dãi Rộng )
  -25% 1.000.000 750.000 Khuyến mại đến 250.000đ

  Ổn Áp Coral 1KVA ( Dãi Rộng )

  Tên thương hiệu : Coral®

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 36 tháng

  Điện áp vào : 90V - 240V 50HZ

 • Ổn Áp Coral 1.5KVA
  -10% 900.000 810.000 Khuyến mại đến 90.000đ

  Ổn Áp Coral 1.5KVA

  Tên thương hiệu : Coral®

  Bảo hành : 48 tháng

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Điện áp  : 140V - 240V 50HZ

   

 • Ổn Áp Coral 1.5KVA ( Dãi Rộng )
  -14% 1.100.000 950.000 Khuyến mại đến 150.000đ

  Ổn Áp Coral 1.5KVA ( Dãi Rộng )

  Tên thương hiệu : Coral®

  Bảo hành : 48 tháng

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Điện áp  : 90V - 240V 50HZ

 • Ổn Áp Coral 2KVA
  -23% 1.300.000 1.000.000 Khuyến mại đến 300.000đ

  Ổn Áp Coral 2KVA

  Tên thương hiệu : Coral®

  Bảo Hành : 48 tháng 

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Điện áp  : 140V - 240V 50HZ

 • Ổn Áp Coral 2KVA ( Dãi Rộng )
  -21% 1.400.000 1.110.000 Khuyến mại đến 290.000đ

  Ổn Áp Coral 2KVA ( Dãi Rộng )

  Tên thương hiệu : Coral®

  Bảo Hành : 48 tháng 

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Điện áp  : 90V - 240V 50HZ

 • Ổn Áp Coral 3KVA
  -15% 1.550.000 1.320.000 Khuyến mại đến 230.000đ

  Ổn Áp Coral 3KVA

  Tên thương hiệu : Coral®

  Bảo hành : 48 tháng

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Điện áp  : 140V - 240V 50HZ

   

   

 • Ổn Áp Coral 3KVA ( Dãi Rộng )
  -23% 1.900.000 1.460.000 Khuyến mại đến 440.000đ

  Ổn Áp Coral 3KVA ( Dãi Rộng )

  Tên thương hiệu : Coral®

  Bảo hành : 48 tháng

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Điện áp  : 90V - 240V 50HZ

 • Ổn Áp Coral 3KVA ( Dãi Rộng Rđ)
  -20% 2.050.000 1.650.000 Khuyến mại đến 400.000đ

  Ổn Áp Coral 3KVA ( Dãi Rộng Rđ)

  Tên thương hiệu : Coral®

  Bảo hành : 48 tháng

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Điện áp  : 60V - 240V 50HZ

 • Ổn Áp Coral 5KVA
  -16% 2.250.000 1.890.000 Khuyến mại đến 360.000đ

  Ổn Áp Coral 5KVA

  Tên thương hiệu : Coral®

  Bảo hành : 48 tháng

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Điện áp  : 140V - 240V 50HZ

   

 • Ổn Áp Coral 5KVA ( Dãi Rộng )
  -14% 2.470.000 2.130.000 Khuyến mại đến 340.000đ

  Ổn Áp Coral 5KVA ( Dãi Rộng )

  Tên thương hiệu : Coral®

  Bảo hành : 48 tháng

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Điện áp : 90V - 240V 50HZ

 • Ổn Áp Coral 5KVA ( Dãi Rộng Rđ )
  -13% 2.700.000 2.350.000 Khuyến mại đến 350.000đ

  Ổn Áp Coral 5KVA ( Dãi Rộng Rđ )

  Tên thương hiệu : Coral®

  Bảo hành : 48 tháng

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Điện áp : 60V - 240V 50HZ

 • Ổn Áp Coral 8KVA
  -10% 3.250.000 2.930.000 Khuyến mại đến 320.000đ

  Ổn Áp Coral 8KVA

  Tên thương hiệu : Coral®

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 36 tháng

  Điện áp vào : 140V - 240V 50HZ

 • Ổn Áp Coral 8KVA ( Dãi Rộng )
  -18% 3.800.000 3.110.000 Khuyến mại đến 690.000đ

  Ổn Áp Coral 8KVA ( Dãi Rộng )

  Tên thương hiệu : Coral®

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 36 tháng

  Điện áp vào : 90V - 240V 50HZ

 • Ổn Áp Coral 8KVA ( Dãi Rộng Rđ )
  -18% 4.020.000 3.300.000 Khuyến mại đến 720.000đ

  Ổn Áp Coral 8KVA ( Dãi Rộng Rđ )

  Tên thương hiệu : Coral®

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 36 tháng

  Điện áp vào : 60V - 240V 50HZ

 • Ổn Áp Coral 10KVA
  -14% 4.400.000 3.800.000 Khuyến mại đến 600.000đ

  Ổn Áp Coral 10KVA

  Tên thương hiệu : Coral®

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 48 tháng

  Điện áp  : 130V - 240V 50HZ

   

 • Ổn Áp Coral 10KVA ( Dãi Rộng )
  -19% 5.200.000 4.210.000 Khuyến mại đến 990.000đ

  Ổn Áp Coral 10KVA ( Dãi Rộng )

  Tên thương hiệu : Coral®

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 36 tháng

  Điện áp vào : 90V - 240V 50HZ

 • Ổn Áp Coral 10KVA ( Dãi Rộng Rđ )
  -21% 5.800.000 4.570.000 Khuyến mại đến 1.230.000đ

  Ổn Áp Coral 10KVA ( Dãi Rộng Rđ )

  Tên thương hiệu : Coral

  Bảo Hành : 36 tháng 

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Điện áp  : 50V - 250V 50HZ

 • Ổn Áp Coral 15KVA
  -10% 4.750.000 4.280.000 Khuyến mại đến 470.000đ

  Ổn Áp Coral 15KVA

  Tên thương hiệu : Coral®

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 36 tháng

  Điện áp :130V - 240V 50HZ

 • Ổn Áp Coral 15KVA ( Dãi Rộng )
  -22% 6.920.000 5.400.000 Khuyến mại đến 1.520.000đ

  Ổn Áp Coral 15KVA ( Dãi Rộng )

  Tên thương hiệu : Coral®

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 36 tháng

  Điện áp : 90V - 240V 50HZ

 • Ổn Áp Coral 20KVA
  -9% 7.620.000 6.900.000 Khuyến mại đến 720.000đ

  Ổn Áp Coral 20KVA

  Tên thương hiệu : Coral®

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 48 tháng

  Điện áp vào : 140V - 240V 50HZ

 • Ổn Áp Coral 20KVA ( Dãi Rộng )
  -10% 7.890.000 7.100.000 Khuyến mại đến 790.000đ

  Ổn Áp Coral 20KVA ( Dãi Rộng )

  Tên thương hiệu : Coral®

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 48 tháng

  Điện áp vào : 90V - 240V 50HZ

 • Ổn Áp Coral 30KVA
  -12% 9.850.000 8.700.000 Khuyến mại đến 1.150.000đ

  Ổn Áp Coral 30KVA

  Tên thương hiệu : Coral®

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 36 tháng

  Điện áp vào : 140V - 240V 50HZ

 • Ổn Áp Coral 30KVA ( Dãi Rộng )
  -14% 10.650.000 9.200.000 Khuyến mại đến 1.450.000đ

  Ổn Áp Coral 30KVA ( Dãi Rộng )

  Tên thương hiệu : Coral®

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 36 tháng

  Điện áp vào : 90V - 240V 50HZ