Hotline: 0903.133.126 - 0931.452.745 - 0938.999.881 - 0938.999.081 24/7
Giao hàng miễn phí toàn quốc
Điện máy Hà Vi » Ổn Áp

Thương hiệu

không chọn thương hiệu 3
không chọn thương hiệu 2
không chọn thương hiệu 4
không chọn thương hiệu 6

Công nghệ

không chọn công nghe 1
không chọn Công nghệ 2

Phân loại

không chọn phan loại 1
không chọn loại 3

Công suất

không chọn công suất 1

Loại gas

không chọn loại gas 1
không chọn loại gas 2

Giá tiền

không chọn giá tiền 1
không chọn giá 2

Ổn Áp

 • Ổn Áp Sanly 1KVA
  -22% 1.000.000 780.000 Khuyến mại đến 220.000đ

  Ổn Áp Sanly 1KVA

  Tên thương hiệu : Sanly

  Bảo Hành : 36 tháng 

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Điện áp  : 140V - 245V 50HZ

 • Ổn Áp Coral 750W
  -9% 650.000 590.000 Khuyến mại đến 60.000đ

  Ổn Áp Coral 750W

  Tên thương hiệu : Coral®

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 48 tháng

  Điện áp  :  130V - 240V - 50Hz

 • Ổn Áp Sanly 1KVA ( Dãi Rộng )
  -25% 1.100.000 830.000 Khuyến mại đến 270.000đ

  Ổn Áp Sanly 1KVA ( Dãi Rộng )

  Tên thương hiệu : Sanly

  Bảo Hành : 36 tháng 

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Điện áp  : 90V - 245V 50HZ

 • Ổn Áp Coral 1KVA
  -9% 750.000 680.000 Khuyến mại đến 70.000đ

  Ổn Áp Coral 1KVA

  Tên thương hiệu : Coral®

  Bảo hành : 48 tháng

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 48 tháng

  Điện áp vào : 90V - 130V - 240V - 50Hz

  Điện áp ra :  110V/220V ± 2% 

 • Ổn Áp Coral 1KVA ( Dãi Rộng )
  -25% 1.000.000 750.000 Khuyến mại đến 250.000đ

  Ổn Áp Coral 1KVA ( Dãi Rộng )

  Tên thương hiệu : Coral®

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 36 tháng

  Điện áp vào : 90V - 240V 50HZ

 • Ổn Áp Sanly 1.5KVA
  -12% 1.170.000 1.030.000 Khuyến mại đến 140.000đ

  Ổn Áp Sanly 1.5KVA

  Tên thương hiệu : Sanly

  Bảo Hành : 36 tháng 

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Điện áp  : 140V - 240V 50HZ

 • Ổn Áp Sanly 1.5KVA ( Dãi Rộng )
  -12% 1.220.000 1.070.000 Khuyến mại đến 150.000đ

  Ổn Áp Sanly 1.5KVA ( Dãi Rộng )

  Tên thương hiệu : Sanly

  Bảo Hành : 36 tháng 

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Điện áp  : 90V - 245V 50HZ

 • Ổn Áp Coral 1.5KVA
  -10% 900.000 810.000 Khuyến mại đến 90.000đ

  Ổn Áp Coral 1.5KVA

  Tên thương hiệu : Coral®

  Bảo hành : 48 tháng

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Điện áp  : 140V - 240V 50HZ

   

 • Ỏn Áp Sanly 2KVA
  -19% 1.350.000 1.100.000 Khuyến mại đến 250.000đ

  Ỏn Áp Sanly 2KVA

  Tên thương hiệu : Sanly

  Bảo Hành : 36 tháng 

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Điện áp  : 140V - 245V 50HZ

 • Ổn Áp Coral 1.5KVA ( Dãi Rộng )
  -14% 1.100.000 950.000 Khuyến mại đến 150.000đ

  Ổn Áp Coral 1.5KVA ( Dãi Rộng )

  Tên thương hiệu : Coral®

  Bảo hành : 48 tháng

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Điện áp  : 90V - 240V 50HZ

 • Ổn Áp Sanly 2KVA ( Dãi Rộng )
  -12% 1.300.000 1.150.000 Khuyến mại đến 150.000đ

  Ổn Áp Sanly 2KVA ( Dãi Rộng )

  Tên thương hiệu : Sanly

  Bảo Hành : 36 tháng 

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Điện áp  :  90V - 245V 50HZ

 • Ổn Áp Coral 2KVA
  -23% 1.300.000 1.000.000 Khuyến mại đến 300.000đ

  Ổn Áp Coral 2KVA

  Tên thương hiệu : Coral®

  Bảo Hành : 48 tháng 

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Điện áp  : 140V - 240V 50HZ

 • Ổn Áp Sanly 2KVA (Dãi Rộng Rđ)
  -13% 1.550.000 1.350.000 Khuyến mại đến 200.000đ

  Ổn Áp Sanly 2KVA (Dãi Rộng Rđ)

  Tên thương hiệu : Sanly

  Bảo Hành : 36 tháng 

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Điện áp  : 50V - 245V 50HZ

 • Ổn Áp Coral 2KVA ( Dãi Rộng )
  -21% 1.400.000 1.110.000 Khuyến mại đến 290.000đ

  Ổn Áp Coral 2KVA ( Dãi Rộng )

  Tên thương hiệu : Coral®

  Bảo Hành : 48 tháng 

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Điện áp  : 90V - 240V 50HZ

 • Ổn Áp Sanly 3KVA
  -26% 1.820.000 1.350.000 Khuyến mại đến 470.000đ

  Ổn Áp Sanly 3KVA

  Tên thương hiệu : Sanly

  Bảo Hành : 36 tháng 

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Điện áp  : 140V - 245V 50HZ

 • Ổn Áp Coral 3KVA
  -15% 1.550.000 1.320.000 Khuyến mại đến 230.000đ

  Ổn Áp Coral 3KVA

  Tên thương hiệu : Coral®

  Bảo hành : 48 tháng

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Điện áp  : 140V - 240V 50HZ

   

   

 • Ổn Áp Sanly 3KVA ( Dãi Rộng )
  -12% 1.600.000 1.400.000 Khuyến mại đến 200.000đ

  Ổn Áp Sanly 3KVA ( Dãi Rộng )

  Tên thương hiệu : Sanly

  Bảo Hành : 36 tháng 

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Điện áp  : 90V - 245V 50HZ

 • Ổn Áp Coral 3KVA ( Dãi Rộng )
  -23% 1.900.000 1.460.000 Khuyến mại đến 440.000đ

  Ổn Áp Coral 3KVA ( Dãi Rộng )

  Tên thương hiệu : Coral®

  Bảo hành : 48 tháng

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Điện áp  : 90V - 240V 50HZ

 • Ổn Áp Sanly 3KVA (Dãi Rộng Rđ)
  -14% 1.850.000 1.600.000 Khuyến mại đến 250.000đ

  Ổn Áp Sanly 3KVA (Dãi Rộng Rđ)

  Tên thương hiệu : Sanly

  Bảo Hành : 36 tháng 

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Điện áp  : 50V - 250V 50HZ

 • Ổn Áp Coral 3KVA ( Dãi Rộng Rđ)
  -20% 2.050.000 1.650.000 Khuyến mại đến 400.000đ

  Ổn Áp Coral 3KVA ( Dãi Rộng Rđ)

  Tên thương hiệu : Coral®

  Bảo hành : 48 tháng

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Điện áp  : 60V - 240V 50HZ

 • Ổn Áp Sanly 5KVA
  -12% 2.110.000 1.850.000 Khuyến mại đến 260.000đ

  Ổn Áp Sanly 5KVA

  Tên thương hiệu : Sanly

  Bảo Hành : 36 tháng 

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Điện áp  : 140V - 245V 50HZ

 • Ổn Áp Coral 5KVA
  -16% 2.250.000 1.890.000 Khuyến mại đến 360.000đ

  Ổn Áp Coral 5KVA

  Tên thương hiệu : Coral®

  Bảo hành : 48 tháng

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Điện áp  : 140V - 240V 50HZ

   

 • Ổn Áp Sanly 5KVA (Dãi Rộng Rđ)
  -12% 2.400.000 2.100.000 Khuyến mại đến 300.000đ

  Ổn Áp Sanly 5KVA (Dãi Rộng Rđ)

  Tên thương hiệu : Sanly

  Bảo Hành : 36 tháng 

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Điện áp  : 50V - 250V 50HZ

 • Ổn Áp Sanly 5KVA ( Dãi Rộng )
  -10% 2.110.000 1.900.000 Khuyến mại đến 210.000đ

  Ổn Áp Sanly 5KVA ( Dãi Rộng )

  Tên thương hiệu : Sanly

  Bảo Hành : 36 tháng 

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Điện áp  : 90V - 245V 50HZ